Fearless lives


Opstelling workshops rondom diverse thema's waarin centraal staat aan het vrijmaken van angst, beperkende overtuigingen en het kiezen voor vrij leven

Wat gaan we doen?

Ernst van Bokhorst organiseert een serie workshops in het teken van onze “mannelijke” en “vrouwelijke” energie ook wel masculiene en feminiene energie genoemd. Het thema onderzoeken we middels opstellingen, voor een ieder individueel en om gezamenlijk te leren hoe deze mannelijke en vrouwelijke dynamiek on leven beïnvloed.

Misschien hebben we een stereotiep idee over mannelijk en vrouwelijk aangenomen welke ons niet helpt om “fearless” te leven. Wat Ernst inbrengt is hoe we hier zuiver naar kunnen gaan kijken. Ongeacht of we man, vrouw of wat onze geaardheid dan ook maar is. Alles is welkom.

We komen samen in een groep van 6-12 mensen waarin een aantal mensen de ruimte krijgen hun dit thema op te stellen en te onderzoeken.


Jouw onbenutte potentieel

“fearless lives” zijn een aantal woorden die tot mij kwamen in een nacht. Ze staan voor vrijheid, je vrij voelen om alles te doen wat je wil en op de manier waarop je zelf wilt. Wees eens eerlijk, hoe vrij voel jij je echt?

Laat het helder zijn, onder al onze patronen, overtuigingen en manier van doen, speelt angst een ongelofelijke belangrijke rol.  Angst houdt ons weg bij ons onbenutte potentieel dat op je ligt te wachten. Het leidt een sluimerend bestaan totdat jij echt dit potentieel aanboort.

Daar waar het onbewust vastloopt, verstrikt zit weer vrij maken.

"A constellation is an intervention that can illuminate the invisible and unspoken dynamics behind a difficulty, issue or challenge."

John Whittington

Perspectief

Een avond met elkaar rondom dit thema is een avond dat we de ruimte maken om de magie boven te laten komen, het onbewust potentieel aanboren en naar boven laten komen. De avond is interessant en inspirerend voor iedereen die willen ervaren en leren en de moed te hebben of vinden je vragen in te brengen.

De avond biedt ook mogelijkheden om, zonder het inbrengen van een eigen vraag, als representant direct te mogen ervaren wat een opstelling precies is en wat het oplevert. Ook representanten gaan vaak naar huis met nieuwe inzichten door herkenning van de vraagstukken.

Opstellingen

In een tijd van transformatie of als die aanstaande is, is het belangrijk een plek te zoeken waar je jezelf gesteund voelt.

Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander.

Wat we ook opstellen, enkel hetgeen relevant is voor de vraagsteller zal zich laten zien.


Samenvatting


Datum donderdag 18 Januari 2023. 19.30 beginnen we tot maximaal 22.00 uur. Beukenrodelaan 2e, 3941 ZP Doorn. Vervolgdata worden later bekend.

Kosten zijn voor iedereen Eur 25,– per avond ongeacht je een opstelling doet of niet. Op de avond zelf onderzoeken we voor wie we gaan opstellen.